ఆంధ్రాలో లేకుండా చేసా ఇప్పుడు తెలంగాణ లో కూడా లేకుండా చేస్తా..

ఆంధ్రాలో లేకుండా చేసి ఇప్పుడు తెలంగాణ లో లేకుండా చేస్తా.. పవన్ కళ్యాణ్ మాటలు వింటే షాక్ అవ్వడం గ్యారెంటీ..

SHARE