ఈ విషయం తెలిస్తే ఖచ్చితంగా పవన్ కి జై కొట్టక మానరు..

పవన్ కళ్యాణ్ అంటేనే ప్రతి ఒక్కరి రోమాలు నిక్కపొడుచుకుంటాయి.. పవన్ అన్న అని కొందరు.. పవన్ మా దేవుడు అని కొందరు.. ఎలా పవన్ కి మాత్రం ఫాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఏ హీరో కి టాలీవుడ్ లో లేని బేస్ పవన్ కి మాత్రమే సొంతం అసలు అంత క్రేజ్ ఎలా వచ్చింది.. ఆయన కి అంత మంది ఫాన్స్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి.. ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది…

SHARE