నా తల్లిదండ్రులే న జీవితాన్ని నాశనం చేశారు అంటున్న టాప్ హీరోయిన్!

హీరోయిన్ అంటేనే ఒక బ్రాండ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు హీరోయిన్ల కి ఉన్న డిమాండ్ కూడా అటువంటిది. అయితే మంచి స్థాయిలో ఉన్న హీరోయిన్లకి అంతగా ప్రోబ్లేమ్స్ ఉండవు అనేది తప్పు. ప్రతి ఒకరికి జీవితంలో ఏదో ఒక ప్రాబ్లెమ్ ఉంటూ ఉంటుంది. అలా చిన్న చిన్న ప్రోబ్లేమ్స్ ని ఎదురుకొని పోరాడిన వాళ్లే మంచి స్థాయిలో ఉంటారు. అసలు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను.

అని మీరందరు అనుకోవచ్చు రీజన్ ఉందండి. ప్రముఖ పాత్రలలో నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ పరిస్థితి చూస్తే మీరే పాపం అనేస్తారు. అలాంటి ప్రాబ్లెమ్ వచ్చింది. మన టాప్ హీరోయిన్ కి ఇదంతా తన పేరెంట్స్ వల్లనే వచ్చింది. అని హీరోయిన్ అంటుంది అసలు ఏం అయ్యింది అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ కింద వీడియో చూడండి.

SHARE