నా ప్రాణాలు కాపాడిన దేవుడు.. పవన్ అంటే ఇదే అని నిరూపించారు…

పవన్ కళ్యాణ్ ఈ పేరు వింటేనే పోసిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వాస్తు ఉంటాయి.. అలాంటి మన పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేసాడో తెలిస్తే నిజంగానే పవన్ కి జై కొడతారు.. పవన్ పార్టీ జనసేన అంటే జనాలకు సేవ చేయడం.. ఎంత మంది ఎన్ని విమర్శలు చేసిన పవన్ మాత్రం తాను చేసేది మనట్లేదు… ఈ వీడియో చూస్తే మీకే అంత అర్థం అవుతుంది…

SHARE