పవన్ కళ్యాణ్ ను పరిశీలించి షాక్ తిన్న డాక్టర్లు అసలు ఏం అయింది..

జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మొన్న జరిగిన ఒక సభలో తన గొంతు లో నుండి రక్తం వచ్చిన విషయం అందరికి తెలిసిందే.. అయితే దాని గురించి డాక్టర్లు ఎం అన్నారో తెలుసా..

SHARE