భరత్ అనే నేను కోసం మహేష్ స్టార్ట్ చేసిన కొత్త పాలసీ తెలిస్తే షాకే..

ఎన్నో ఎక్సపెక్టషన్స్ తో వస్తున్న మూవీ కోసం మహేష్ తన పాలసీలను మార్చుకున్నాడు.. ఏ మూవీ కోసం తన పాలసిలను మార్చుకొని మహేష్ భరత్ అనే నేను కి ఇంతలా చేంజ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి… చూడండి..

SHARE