ఎప్పుడు పవన్ పక్కనే ఉండే ఇతను ఇప్పుడు ఎందుకు లేడో తెలిస్తే షాకే..

ప్రతి క్షణం పవన్ పక్కన ఉండే ఇతను అసలు ఈ సారి  అసలు పవన్ దరిదాపుల్లో కూడా లేకపోవడం.. ఏంటి.. ఈ వీడియో చూస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది..

SHARE