జీవితంలో మొదటిసారి సారీ చెప్పిన రాంగోపాల్ వర్మ…ఏమైంది!

వర్మ కొత్త షార్ట్ ఫిలిం గాడ్ సెక్స్ త్రుథ్ ఈ షార్ట్ ఫిలిం అనుకున్నట్టు అన్ని కరెక్ట్ గా జరగిఉంటె.. నిన్ననే రిలీజ్ అయ్యి వైరల్ అయ్యేది కాని.. నిన్న ఆ ఫిలిం రిలీజ్ కాలేదు.. ఎందుకు అసలు రిలీజ్ చేయలేదు ఏమి అయ్యింది రామ్ గోపాల్ వర్మ మాటల్లోనే వినండి..

SHARE