ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న టాప్ హీరో.. ఎవరో తెలుసా

ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న టాప్ హీరో…

ఏంటి టైటిల్ చూసి షాక్ అవుతున్నారా.. ఇది అబద్దం కాదండి నిజంగానే జరిగింది.. మాములుగా ఇంటర్వ్యూలో ప్రశ్నలు అడుగుతారు.. ఆట పాటించడానికి అప్పుడు అప్పుడు జోక్ లు వేస్తూ అబద్దలు చెప్తుఉంటారు. షో బాగా రావాలి అని కానీ ఇక్కడ పూర్తిగా డిఫరెంట్ గా జరిగింది.. అసలు ఏం జరిగింది.. మేటర్ ఎంతో తెలుసుకోవాలంటే కింద వీడియో చూడండి..

 

SHARE